ἀντίλυτρον (antílitron) 1 Timóteo 2:6 o que significa?


A tradução da Bíblia acima transmite melhor, e de forma mais fácil de entender, o sentido original pretendido pelo escritor inspirado.

 

Esta palavra grega provém de  473 /antí, “correspondente a, ao invés de/troca” e 3083 /lýtron, “preço de resgate”

A obra Greek and English Lexicon to the New Testament (Léxico Grego e Inglês do Novo Testamento), de Parkhurst, diz que significa:

“um resgate, preço de redenção, ou, antes, um resgate correspondente”.

Ele cita Hyperius como dizendo:

“Significa corretamente um preço com o qual se redimem do inimigo os cativos; e aquela espécie de troca em que a vida de um é remida pela vida de outro.”

Ele conclui por dizer:

“Por isso, Aristóteles usa o verbo [an‧ti‧ly‧tró‧o] para remir vida com vida.” (Londres, 1845, p. 47)

 English (LSJ)

τό, ἀντίλυτρον

Um resgate1 Ep.Timóteo 2:6.   2 antídoto, remedioOrph. L.593.


Argonautica em Grego

 

THE ORPHIC ARGONAUTIC

 

 


 

Greek (Liddell-Scott)

ἀντίλυτρον: -ου, τό, τὸ ἀντὶ λύτρου διδόμενον, «Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων» Ἐπιστ. πρὸς Τιμ. Α΄, β΄, 6. 2) ἐν Ὀρφ. Λιθ. 587, ἀντίδοτον φάρμακον.

ἀντίλυτρ-ον, τό,

A resgate, 1 Ep.Ti.2.6.   2 antídoto, remedio, Orph. L.593. fonte aqui


French (Bailly abrégé)

ου (τό) :
1 rançon;
2 remède.
Étymologie: ἀντίλύτρον.


 

Spanish (DGE)

-ου, τό
1 rescate τῆς ἰδίας … γυναικός Polyaen.Exc.52
crist. de la redención de Cristo, Al.Ps.48.9, ὑπὲρ πάντων 1Ep.Ti.2.6, ἡμῶν Eus.M.24.457C, 22.768B.
2 antídotoremedio ἀ. κρατερώτατον Orph.L.593.


 

Léxico de Thayer

ἀντιλύτρου, τό, O que é dado em troca por outra coisa como preço de redenção ,resgate: Orphica lith. 587; (cf. Winer’s Grammar, 25).


 

Greek Monolingual

ἀντίλυτρον, το (AM)
αυτό που δίνεται αντί λύτρων, αντίτιμο για τη λύτρωση
(«Ἰησοῡς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων»
ΚΔ)
αρχ.
το αντίδοτο.


 

 

Os trackbacks estão desactivados, mas pode publicar um comentário.

COMENTÁRIOS sob moderação aberto temporariamente

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s