1 Timóteo 3:16 – Evidência muito antiga de alteração de texto bíblico por trinitários


ος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι

A maioria das traduções modernas rezam em 1 Timóteo 3:16:

Aquele que se manifestou . . .”

Isto se dá porque, conforme explica a nota marginal da Versão Normal Americana (em inglês): “A palavra Deus, em lugar de “Aquele que”, não repousa sobre nenhuma evidência antiga suficiente.”

Visto que o Sinaítico estava entre os manuscritos mais antigos na língua original, ele ajudou os eruditos a descobrir erros que se haviam introduzido em manuscritos posteriores. Por exemplo, a referência a Jesus, em 1 Timóteo 3:16, reza no Sinaítico:

 “Ele foi manifestado em carne.”

Em lugar de “ele”, a maioria dos então conhecidos manuscritos mostravam uma abreviatura para “Deus”, resultante de uma pequena alteração da palavra grega para “ele”. No entanto, o Sinaítico fora produzido muitos anos antes de qualquer manuscrito grego que rezava “Deus”. Portanto, revelou que houve uma corrupção posterior do texto, evidentemente introduzida para apoiar a doutrina da Trindade. (Para uma discussão detalhada deste texto clique aqui)

Este artigo apresenta evidência clara da alteração de textos bíblicos começando  cedo na história da Igreja quando  começava-se  a introduzir de modo sorrateiro ensinos trinitários na palavra de Deus. Quando Macedônio se apresentou para o Concílio de Selêucia em 359 d.C., foi considerado impróprio que ele lá permanecesse enquanto estava sob acusação. Seus oponentes, Acácio, Eudóxio e outros, o  depuseram em 360 d.C., sob acusações de crueldade e de irregularidades canônicas. Macedônio se retirou para o subúrbio da cidade e ali morreu. Quais foram uma destas “irregularidades canônicas” que Macedônio (ou Macedonius em Latin) cometeu? Examinemos escritos antigos para obter a resposta.

TEXTO EM LATIM : “…Hoc tempore Macedonius Constantinopolitanus episcopus ab imperatore Anastasio dicitur expulsus, tanquam evangelia falsaret ; et maxime illud apostoli dictum, Quia apparuit in carne, justificatum in spiritu. Hunc enim mutasse, ubi habet qui […] hoc est […] monosyllabum Graecum, litera mutata in […] vertisse et fecisse […] id est, ut esset Deus, apparuit per carnem. Tanquam Nestorianus ergo culpatus expellitur per severum Monachum…” – (Breviary cap. 19, por Liberatus, em Vide Baronii Annal. 510. seção. 9, como citado na página 76, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)

TEXTO LATINO ALTERNATIVO: 

“…Hoc tempore Macedonius Constantinopolitanus episcopus ab imperatore Anastatio dicitur expulsus, tamquam evangelia falsasset, et maxime illud apostoli dictum, qui apparuit in carne, justficatus est in Spiritu. Hunc enim immutasse, obi habet ΟΣ, id est, QUI, monosyllabum Graecum; litera mutata O in Θ vertisse, et fecisse ΘΣ, id est, ut esset, DEUS apparuit per carnem. Tamquam Nestorianus ergo culpatus expellitur per Servum Monachum…” – (Breviary cap. 19, por Liberatus, Observações sobre algumas  Passagens de Importância Dogmática, Samuel P. Tregelles, Um Relato do Texto Impresso  do Novo Testamento Grego; com observações em sua revisão com o apoio de princípios críticos. (London, 1854), pages 226-236.)
LIBERATUS DE CARTAGE (circa. 535 E.C.): “…Durante este período de tempo , Macedonius de Constantinopla, um superintendente, é citado como sendo desencaminhado pelo Imperador Anasta[s]i[us], por assim dizer, por ter falsificado os Evangelhos, especificamente o dizer do Apóstolo:
“QUE apareceu na carne, é justificado em espírito.” Esta pessoa, por exemplo, fez uma revisão na monossilaba grega  [em] ΟΣ, que é, “QUEM,” ; mudando a letra  O [por] transformando ela em um  Θ, e assim fabricando a [para se ler] ΘΣ, que é , como se dissesse: “DEUS  apareceu em carne.” [E] em consequência é expulso [e] banido{*} muito embora um Nestoriano por meio de  Serverus o Monge…” -(Breviary cap. 19, porLiberatus, Traduzido por Matt13weedhacker 31/12/11, [Revisado em 6/01/12] do texto latino como citado na página 76, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .”, Impresso por J. Green  em 1841.)
Observe que no texto de Sir Isaque Newton está faltando as  letras gregas de modo proposital quando comparado com o outro texto. Sir Isaque preencheu as letras e emendou seu texto baseando-se no seguinte texto de Hinemarus, que é uma citação posterior do mesmo escritor – Liberatus.
 TEXTO EM LATIM: “…Quidam ipsas scripturas verbis illicitis imposturaverunt, sicut Macedonius Constantinopolitanus episcopus. Qui ab Anastasio Imperatore ideo a civitate expulsus legitur quoniam falsavit Evangelia, et illum Apostoli locum ubi dicit Quod apparuit in carne justificatum est in spiritu per cognationem græcarum literarum Ο et Θ hoc modo mutando falsavit. Vbi enim habuit Qui hoc est ΟΣ, monosyllabum græcum littera mutata Ο in Θ mutavit & fecit ΘΣ, id est ut esset, Deus apparuit per carnem. Quapropter tanquam Nestorianus fuit expulsus…” – (Hincmari Opusc. xxxiii. Cap. 22. citando de Liberatus,texto latino como citado nas páginas 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
HINEMARUS DE RHEIMS (circa. 9º SÉCULO E.C ): “…Em certa ocasião, aquilo que é proibido, foi imposto nas próprias palavras das escrituras,{*} [por] um certo Macedonius, um superintendente de Constantinopla. O qual , lemos,{^} foi expulso da cidade, portanto, pelo Imperador Atanasius, por ter falsificado os Evangelhos, e isto no lugar onde o Apóstolo diz: “AQUELE que apareceu na carne, é justificado no espírito.” Ora – devido a semelhança das letras gregas ele falsamente trocou Ο e Θ. Pois onde havia “AQUELE,” ou seja  ΟΣ, [colocando] numa monossílaba grega mudando a letra Ο [para] Θ, [por assim fazer]ele fabrica e muda  [para]ΘΣ, que é como se: “Deus apareceu em carne.” Por esta razão ele foi expulso como um Nestoriano…” – (Hincmari Opusc. xxxiii. Cap. 22. citando de  Liberatus, Traduzido por Matt13weedhacker 31/12/11, do texto latim como citado nas páginas 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
[nota *]: Ltn., ( illicitis imposturaverunt )
[nota ^]: Citando Liberatus.
 TEXTO em LATIM  : “…Tanquam Nestorianus ergo culpatus expellitur per Severum Monachum…” – (Opusculum [Livro] lv. c. 17. Como citado na página 76-77,“Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
HINEMARUS DE RHEIMS (circa. 9º SÉCULO E.C ): “… Por  [ser] um Nestoriano, [Ltn., ( culpatus )] foi condenado como corrupto e desaprovado,{*} portanto, ele é expulso [pelo] Monge  Severus…” – (Opusculum [Livro] lv. c. 17. Traduzido por Matt13weedhacker 31/12/11, do texto latim conforme citado nas Paginas 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
[NOTA *]: Significado expandido ou definição.
Existem problemas de Mss neste relato.
A Edição de  Surius, e outras edições subsequentes apresentam uma leitura diferente do grego ., ( O, OC, ΟΣ ) tao invés disso apresentam no grego., ( Ω, ΩΣ ) “…semelhante/igual…” etc., como uma  emenda conjectural  ao texto.
Assim como a seguinte citação destaca:
SIR ISAQUE NEWTON (circa. 1642-1727 E.C): “…As letras gregas aqui omitidas estão na segunda edição de Surius e naquelas dos conselhos então inseridas: “…ubi habet ΟΣ hoc est qui monosyllabum græcum littera mutata Ο in Ω vertisse et fecisse ὩΣ, id est Vt esset Deus, apparuit per carnem…” Mas esta interpolação foi certamente feita por conjectura…” – (Paginas 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
BENTLY (EDIÇÃO DE DYCE, iij. 366): “…As edições de  Liberatus, ao invés de  Θ e ΘΣ, contém Ω e ΩΣ; mas parece que de Baronius,  o manuscrito não possui nenhuma letra grega absolutamente, e que elas foram supridas pelo primeiro editor. Não tenho escrupulos, contudo, em corrigir o lugar, tal qual o latim claramente exige: pois DEUS corresponde a ΘΕΟΣ, e o monossilabo ΟΣ está em oposição aquela dissílaba. E portanto Hinemarus em seu Opusculum, cap. xviij., onde ele cita a mesma história (sem dúvida de Liberatus), tem claramente, como expliquei , O em Θ vertit et fecit ΘΣ.” É importante relembrar este fato a partir de Baronius, que o MS. de Liberatus não possui letras gregas; pois tem sido mencionado vez após vez, como se tivesse sido dito que  Macedonius trocou ος por ως, e isto tem sido até mesmo colocado em oposição ao testemunho de Hinemar…” – (NOTA 4, “Observações em algumas das passagens de importância dogmática, Samuel P. Tregelles, Um Relato do Texto Impresso do Novo Testamento Grego; com considerações em sua revisão no que concerne a Princípios Críticos.” (London, 1854), pages 226-236.)
Nisto temos que concordar com Sir Isaque Newton concernente a versão de  Surius e outras  pela simples seguinte razõe:
O virou Θ
OC = “…AQUELE…” virou ΘC = “…DEUS…”
ΟΣ = “…AQUELE…” virou ΘΣ = “…DEUS…”
É muito fácil mudar a letra omicron = Gr., ( O ) e transformá-la na letra Teta = Gr., ( Θ ) por acrescentar uma simples monossílaba  ou traço ( – ).
Mas – NÃO –  é fácil trocar a letra Omega   Gr., ( Ω ) na letra  Teta = Gr., ( Θ ) por colocar uma simples monossílaba or traço ( – ).
A letra Omega  tem, não só uma lacuna, mas uma base mais estilosa na parte inferior que teria de ser removida e as diferenças preenchidas, bem como adicionar o traço ou monossílabo grego (-) se fosse para ser alterada de modo a parecer a um Teta, na palavra grega THEOS.
Isso não se ajusta corretamente com a descrição do que realmente estava escrito nas citações acima.
Ω e ΩΣ = “…como…” ou “…IGUAL…”
Portanto Gr., ( Ω, ΩΣ ) é muitíssimo improvável de ter sido a leitura original de  Liberatus. Como Sir Isaque comenta:
SIR ISAQUE NEWTON (circa. 1642-1727 E.C): “…A interpolação contudo é inconsistente e espúria e parece ter sido ocasionada pelo esforço em empregar o Nestorianismo aqui…” – (Pagina 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
Parece que a partir dos relatos históricos que Macedonius possivelmente foi enquadrado em uma tentativa sem escrúpulos para conseguir o cargo de “Superintendente” ou “Bispo” durante uma luta interna pelo poder na Igreja. E como o principal instigador chefe ou no mínimo um partido do qual o próprio Anastácio era o  imperador , como mostra o seguinte:
VICTOR TUNNENSIS (circa. 536-566 E.C): “…Messala V.C. Cross. Constantinopoli, jubente Anastasio imperatore, sancta evangelia tamquam ab idiotis evangelistis composita, reprehenduntur et emendantur…” – (Em Cronico ou O Cronicon de Victor. conforme citado nas Paginas 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
VICTOR TUNNENSIS (circa. 536-566 C.E.): “…No Consulado de  Messala, os Santos Evangelhos, pelo comando do Imperador Anastasius, foram censurados e corrigidos em Constantinopla, como se escritos por evangelistas que são idiotas…” – (In Chronico or The Chronicon Of Victor. Page 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
VICTOR TUNNENSIS (circa. 536-566 C.E.): “…No Consulado de  Messala, em Constantinopla, os Santos Evangelhos, pelo comando do Imperador Anastasius, foram achados em falta e corrigidos, como se os evangelistas que os comporam fossem  idiotas...” – (In Chronico or The Chronicon Of Victor. Traduzido por Matt13weedhacker 31/12/11 do texto em Latim como citado nas Paginas 76-77, “Um relato histórico de duas notáveis corrupções das escrituras: numa carta a um amigo .” por Sir Isaque Newton, Impresso por J. Green em 1841.)
A evidência histórica tende a mostrar que  Macedonius era provavelmente não um  Nestoriano, mas na verdade um defensor do credo  Constantinopolitano. (Veja a versão em Latim e português deste credo)
Ficheiro:Nicaea icon.jpg

Portanto, observamos evidências de uma clara alteração do texto referido de 1 Timóteo 3:16 logo cedo no 5º e 6º séculos.

Comente ou deixe um trackback: URL do Trackback.

Comentários

 • Fábio  On 18 abr 2012 at 10:57

  Mais uma vez gostaria de elogiá-lo pela maneira de como explicar assuntos um tanto difíceis. Excelente os comentários acima!
  Gostaria que pudesse comentar sobre: Como posso refutar a idéia que o espírito santo é Deus conforme alguns apontam para Atos 5:3, 4, onde Pedro diz no 3 que Ananias trapaciou ao espírito santo e no 4 diz que Ananias não trapaciou a homens mais a Deus. Aguardo!

  Curtir

 • queruvim  On 19 abr 2012 at 3:35

  Fábio, este tipo de afirmação dos trinitários é na melhor das hipóteses uma afirmação ridícula.

  De acordo com o relato, Ananias mentiu aos apóstolos.Sendo assim, por apresentar este raciocínio como sendo “evidência” de que o espírito santo é Deus, faria com que chegássemos a conclusão de que Pedro estava dizendo que os apóstolos também são Deus, uma vez que Pedro afirmou : ” Não mentiste aos homens, mas a Deus” (ALA) Atos 5:4

  Em Marcos 9:37 Cristo disse que “aquele que recebe a uma criança recebe também a mim” Usando o mesmo raciocínio dos trinitários, diríamos então que Jesus e as crianças mencionadas são as mesmas pessoas. No mesmo texto de Marcos Jesus prossegue dizendo que quem o recebe, “recebe não a mim, mas aquele que me enviou”. Pela logica dos trinitários, tal criancinha é o próprio Deus. Sugiro que considere Mateus 25:40 e Lucas 10:16 comparando-os com Atos 5:3. Interessante que no 5:3 vemos que “satanás afoitou” ou “influenciou Ananias” a praticar este ato. Mas no 5:4 observará que o próprio Ananias foi quem “propôs isso no seu coração”. Seguindo o mesmo raciocínio trinitário, diríamos que Satanás é Ananias!

  A Bíblia trinitária de estudo ecumênica The New Oxford Annotated Bible, 1977, Oxford University Press comentando Atos 5:3 numa nota ao pé da página diz: “Os apóstolos e talvez a Igreja, representam o Espirito Santo” Portanto uma tentativa de enganar os apóstolos feita por Ananias era equivalente a tentar enganar o espírito santo. Se por exemplo eu cuspisse na carta de um Rei, isto seria considerado como uma ofensa direta contra o Rei. Não é difícil entender que mentir a representantes de Deus, tal qual eram os apóstolos era uma ofensa contra o espírito de Deus.

  Números 14:2 diz que o povo “murmuravam contra Moisés e Arão”
  Em seguida no versículo 26 e 27 lemos que Jeová disse que o povo estava “murmurando contra mim” disse Jeová. Seguindo a lógica ridícula dos trinitários, afirmaríamos que Jeová era Moisés e Arão!

  Não é incomum a Bíblia personificar coisas tais como o amor (1 Cor 13:4) a sabedoria, o pecado (Rom 7:11), a morte, a lei ( veja Rom 3:19), a água e o sangue (1 João 8) etc. Em Tiago 3:14 diz : “…não mintais contra a verdade” Será que a verdade é alguém? Claro que não! Tampouco o espírito santo é alguém em Atos 5:3.

  Este texto é claramente uma tentativa dos trinitários de forçar sua teologia pagã da trindade na palavra de Deus, a Bíblia.

  A Obra Young’s Exhaustive Concordance afirma que ” coisas inanimadas ou abstratas são frequentemente personificadas” na Bíblia e logo em seguida apresenta uma longa lista destas personificações. O que os trinitários com seu raciocínio afetado não percebem é que o entendimento correto não pode ser deduzido a partir destes textos metafóricos ou simbólicos, mas da Bíblia em suas declarações singelas e majoritárias ao falar sobre o espirito santo. Um detalhe importante a lembrar é que Satanás por ser alguém é mencionado em Atos 5:3 de forma articular, ou seja , segue se a um artigo definido, Ho Satana, ao passo que a palavra “espírito” segue a um artigo NEUTRO, a saber, TÓ PNEUMA, fato este quase que na totalidade dos textos da inteira sagrada escritura. Na verdade os trinitaristas tentam personificar o que a Bíblia personifica em apenas alguns lugares, e ignoram a totalidade dos textos que indicam claramente que o espirito de Deus não é alguém, mas algo. Como sabemos este é a irresistível e poderosa força ativa de Deus. Eles comentem o mesmo erro com a palavra INFERNO que aparece no capitulo 16 de Lucas em uma ilustração (obviamente um sentido simbólico visto ser mencionado numa parábola) e se esquecem ou ignoram a totalidade dos textos da palavra de Deus onde INFERNO se refere claramente a “sepultura comum da humanidade”.

  Aprecio que tens mostrado gratidão pelos estudos que postei, se não fosse a Organização de Jeová e o ensino de Jeová Deus, o que seria de nós? Louvado seja Jeová, o Deus que concede fôlego a toda sorte de carne!

  Vai um vídeo para considerar mais o assunto que perguntou…somente que falei de Dan Wallace e coloquei uma foto de Jason Be Duhn por engano neste vídeo…mas errar é humano!

  Curtir

  • Fábio  On 19 abr 2012 at 10:43

   Muito obrigado! Eu estava com uma linha de raciocínio semelhante. Com as explicações do original em grego sobre que tipo de “artigo” vem antes da palavra “satanás” e “espírito” fica mais forte ainda o argumento. Mais uma vez só tenho a agradecer e elogiar pelo excelente trabalho!

   Curtir

 • Saga Oliveira  On 23 abr 2012 at 2:06

  Crise na Assembleia de Deus :

  http://juliosevero.blogspot.com.br/2012/04/nuvens-negras-na-assembleia-de-deus.html

  Talvez vejamos mais uma seita a vista em breve

  Curtir

COMENTÁRIOS sob moderação aberto temporariamente

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s